Börja med pistolskytte
Uppdaterad 2022-11-17 20:26

Vi arrangerar kurser för nybörjare som vill ta pistolskyttekortet med målsättningen att komma igång med egen träning & tävling i precisions- och fältskjutning.

Klubben har som ambition att genomföra en kursomgång på våren och en på hösten. 

Vi är anslutna till Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet och Svenska Svartkrutsfederationen och som medlem väljer du själv vilka grenar du vill ägna dig åt. Du väljer också ambitionsnivå. Vare sig du har som mål att bli svensk mästare eller vill skjuta pistol en gång i veckan med kompisarna i klubben är du lika välkommen och lika värdefull för förbund och klubb.

Här är beskrivning av de två grenar som du kommer komma i kontakt med under kursen.


Torna Hällestads Pistolskytteklubb har många framgångsrika skyttar både historiskt och bland nu aktiva medlemmar. Vi kan räkna in såväl Världsmästare, Europamästare som Svenska mästare bland medlemmarna.

Många av oss tävlar flitigt och åker på tävlingar gemensamt och det är väldigt trevliga utflykter med stort inslag av social gemenskap utan att för den skull ge avkall på tävlingsfokus där vi tävlar både individuellt och i lagtävlingar.

Torna Hällestads Pistolskytteklubb är en ideell förening. Vilket innebär att all verksamhet bärs upp av medlemmarnas insatser på deras fritid utan någon ersättning. Instruktörerna som genomför kurserna är vanliga medlemmar och erfarna skyttar som gör detta helt ideellt. 

Det är viktigt att också du som deltagare kan avsätta den tiden som behövs för att vara närvarande vid kurstillfällena. 
Kursen kräver både närvaro vid kurstillfällena samt lite egna studier och repetition hemma.

Vi vet erfarenhetsmässigt att om man missar ett tillfälle kan man klara kursen ändå (men fler än ett så börjar det bli knepigt att hinna med alla moment).

Under kursen finns praktiska moment som ska genomföras med godkänt resultat och kursen avslutas med ett skriftligt prov. När både teori och praktik godkänts så utfärdas pistolskyttekortet vilket ger skytten möjlighet att delta i externa tävlingar och fortsätta sin utveckling som medlem i klubben.

På kursen får du lära dig att hantera vapen på ett säkert sätt och de regelverk som omger vapenhantering. Du får också lära dig om olika skytteformer, vapentyper och ammunition. Även praktisk träning av skytteteknik ingår.

Kursen omfattar i huvudsak:
  • 8 kurstillfällen med teori – ban- och fältskjutning.
  • Lån av klubbens vapen, ammunition under kursen samt hörselskydd.
  • SPSF:s Pistolskyttekortet – utbildningshäfte.
  • Skyttesportförbundets elektroniska utbildningsmaterial.
  • Märkestagning av första pistolskyttemärket.
  • Försäkring under träning/tävling samt till och från skjutningen via SPSF-försäkring.

Vårt upptagningsområde är primärt Lunds Kommuns Östra kommundelar (Torna Hällestad, Dalby, Södra Sandby Genarp, Veberöd) med omnejd .

Torna Hällestads PSK har som så många andra skytteföreningar haft en väldigt stor tillströmning av intresserade och potentiella medlemmar de senaste åren därför kan det för närvarande vara lång väntetid innan det kan erbjudas plats på en kurs. 

Söktrycket kan ju dock ändras fort, intressen ändras, personer flyttar etc. så är du intresserad så gör en intresseanmälan. 
Vi gör regelbundet utskick och uppdaterar listan med intresserade så att vi har så aktuella uppgifter som möjligt.

Kurskostnad 2024:  2500 Kr (betalas i samband med kursstart).

Vill du göra en intresseanmälan om att gå en kurs för pistolskyttekortet hos oss ?

Detta gör du genom att maila kurs@thpsk.se

Har du någon anknytning till klubben så ange gärna det i din intresseanmälan.

Vi kontaktar dig efter din intresseanmälan.

Innan kursen börjar, kommer vi att efterfråga ett utdrag från belastningsregistret som du kan beställa hos Polisen.
Du hittar den på på deras webbplats. Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten (polisen.se)
Blanketter – kontrollera egna uppgifter | Polismyndigheten (polisen.se)


Torna Hällestads PSK
Dalby 762
247 94 Dalby
info@thpsk.se
BankGiro 579-6032
Är du medlem? Klicka på "logga in" och skapa ett lösenord för att komma åt mer information och fler funktioner!