Skjutbanan
Uppdaterad 2022-11-17 20:22

Översikt


Det finns fyra skjuthallar som benämns hall A-D.

  • A-hallen (duellhallen), bana 1-20 skjutavstånd 25m
  • B-hallen, bana 22-55 skjutavstånd 25m
  • C-hallen, bana 56-60 (extraisolerad) skjutavstånd 25m
  • D-hallen, bana 16-70 skjutavstånd 50m


Skjutbaneinstruktion


Banan ägs av Torna Hällestads Pistolskytteklubb. Banans tillstånd är utställt på Torna Hällestads Pistolskytteklubb. Torna Hällestads Pistolskytteklubb är medlem i SPSF, SSF och SSSF.

Berättigande att använda banan samt att vistas på banan och området

Endast medlemmar i föreningen samt deltagare från inbjudna föreningar i samband med tävlingar och träningar. Om medlem tar med gäst till banan skall detta aviseras till styrelsen via ett mail till info@thpsk.se.

Vid skjutning i mörker skall röd lampa vara tänd. Ensam skytt bör stänga vägbom för att hindra obehöriga att köra ner till banan.

Skjuttider

  • Måndag SKJUTFÖRBUD
  • Tisdag – torsdag 8:00 – 20:00 hela banan, alla vapenslag
  • Fredag 8:00 – 17:00 endast isolerade platser 55-60, alla vapenslag
  • Lördag 10:00 – 17:00 hela banan, kal. 22LR och .32 S&W Long
  • Lördag 10:00 – 15:00 hela banan, övriga vapenslag
  • Söndag 10:00 – 15:00 endast isolerade platser 55-60, alla vapenslag

Tillåtna vapen

Skjutning får ske med enhandsvapen typ pistol och revolver. Skjutning med korthålsgevär i cal .22 lr är tillåten. All annan gevärsskjutning är förbjuden. Automateld är förbjudet.

Tillåtna skjutplatser

Skjutning får ske på anlagda 25 m och 50 m banor.

Träning bör i första hand ske i C-hallen (skjutplats 56-60).

Skjutledare

När två eller fler skyttar skjuter samtidigt skall en av dem vara utsedd till skjutledare och ha skjutledarens ansvar. Ensam skytt har själv skjutledaransvar. I övrigt har var och en ständigt ansvar för sin egen och andras säkerhet. Vid omedelbar fara kommenderas "Avbryt!". 

Sjukvårdsutrustning

Första förband finns i garderoben i klubbhuset. Ambulans tillkallas genom larmnumret 112. Skjutledare ansvarar för att det finns telefon som är igång ifall ambulans måste tillkallas.

Tillåtna mål och målplaceringar

Endast mål godkända av SPSF, SSF eller SSSF. Mål får placeras högst 5 meter från kulfångets bas mot skjutriktningen. Om metallmål används skall dessa vara inklädda med 25 mm trävirke i enlighet med instruktion i Säkerhetsbestämmelser Civilt Skytte 2015.

Övriga mål får endast användas efter föreningsstyrelsens godkännande.

Torna Hällestads PSK
Dalby 762
247 94 Dalby
info@thpsk.se
BankGiro 579-6032
Är du medlem? Klicka på "logga in" och skapa ett lösenord för att komma åt mer information och fler funktioner!