Skjutbanan
Uppdaterad 2023-07-17 22:00

Översikt


Det finns fyra skjuthallar som benämns hall A-D.

  • A-hallen (duellhallen), bana 1-20 skjutavstånd 25m
  • B-hallen, bana 22-55 skjutavstånd 25m
  • C-hallen, bana 56-60 (extraisolerad) skjutavstånd 25m
  • D-hallen, bana 16-70 skjutavstånd 50m


Skjutbaneinstruktion


Banan ägs av
Torna Hällestads Pistolskytteklubb. Banans tillstånd är utställt på föreningen.
Torna Hällestads Pistolskytteklubb är medlem i SPSF, SSF och SSSF.

Ban & Säkerhetschef är Fredrik Holmström (telefon 070-795 43 99 eller banchef@thpsk.se)

Berättigande att använda banan samt att vistas på banan och området
Endast medlemmar i föreningen samt deltagare från inbjudna föreningar i samband med tävlingar och träningar.
Medlem som medför gäst skall föravisera detta till styrelsen på info@thpsk.se

Skjuttider

  • Måndag SKJUTFÖRBUD
  • Tisdag – torsdag 8:00 – 20:00 hela banan, alla vapenslag
  • Fredag 8:00 – 17:00 endast isolerade platser 55-60, alla vapenslag
  • Lördag 10:00 – 17:00 hela banan, kal. 22LR och .32 S&W Long
  • Lördag 10:00 – 15:00 hela banan, övriga vapenslag
  • Söndag 10:00 – 15:00 endast isolerade platser 55-60, alla vapenslag

Tillåtna vapen
Skjutning får ske med enhandsvapen typ pistol och revolver, korthållsgevär i cal .22 lr samt semiautomatisk karbin som skjuter ammunition avsedd för pistol eller revolver.
Automateld eller upprepade skott i snabb följd som kan upplevas som automateld får inte förekomma.
Allt skytte skall bedrivas i enlighet med SäkB Civilt Skytte i senaste versionen.

All annan skjutning är förbjuden såvida inte styrelsen lämnat särskilt tillstånd.

Tillåtna skjutplatser
Skjutning får ske på anlagda 25m och 50m banor.
Skjutning med magnumladdad ammunition får endast ske i C-hallen (plats 56-60)
Träning bör i första hand ske i C-hallen.

Skjutledare
När två eller fler skyttar skjuter samtidigt skall en av dem vara utsedd till skjutledare och ha skjutledarens ansvar.
Ensam skytt har själv skjutledaransvar.
I övrigt har var och en ständigt ansvar för sin egen och andras säkerhet.
Vid omedelbar fara kommenderas "Avbryt!".

Sjukvårdsutrustning
Första förband finns i garderoben i klubbhuset samt i anslutning till varje skjuthall.
Ambulans tillkallas genom larmnumret 112.
Skjutledare ansvarar för att det finns telefon som är igång ifall ambulans måste tillkallas.
Banans koordinat är 55,66°N 13,39°Ö

Tillåtna mål och målplaceringar
Endast mål godkända av SPSF, SSF eller SSSF samt mål av material som inte kan ge upphov till rikoschett (papp, masonit, plast) och som är i enlighet med SHB D.7.1. Mål får placeras högst 5 meter från kulfångets bas mot skjutriktningen och skall placeras så att skjuten kula hamnar i kulfånget. Avvikelse från detta skall stämmas av med banchefen.

Version 230801

Torna Hällestads PSK
Dalby 762
247 94 Dalby
info@thpsk.se
BankGiro 579-6032
Är du medlem? Klicka på "logga in" och skapa ett lösenord för att komma åt mer information och fler funktioner!